„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

krasnal

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

bip logo pomn1 grad

Odwiedza nas 297 gości oraz 0 użytkowników.

*** PRZYPOMINAMY O NOWYM NR TELEFONU: 71 798 68 37, fax 798 43 37 *** 14.04. - wtorek: 17.00 zebrania dla rodziców I-III, 17.00-19.00 konsultacje dla rodziców IV-VI ***

autor:Magdalena Mielech

NASZA SZKOŁA zdobyła tytuł " Szkoły z klasą" ( konkurs prowadzony pod Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) Realizuje Autorski Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Zainteresowań uczniów ( otrzymaliśmy certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia ) czterokrotnie zdobyła tytuł najlepszej we Wrocławiu szkoły "Promującej turystykę" realizuje program " Cały Wrocław czyta dzieciom" należy do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Zapewniamy

 • indywidualne traktowania każdego ucznia
 • możliwość realizacji indywidualnego programu nauczania dla uczniów zdolnych
 • wysoki poziom prowadzonych zajęć edukacyjnych
 • bardzo dobrą , przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa
 • bardzo dobre przygotowanie uczniów do sprawdzianu osiągnięć szóstoklasistów
 • szeroką ofertę nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 • realizację programów z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki
 • szeroką edukację prozdrowotną i ekologiczną
 • możliwość korzystania z bezpłatnych podręczników
 • bezpłatną naukę pływania ( klasy 3)
 • organizowanie wycieczek, " Zielonych Szkół"
 • możliwość uczestnictwa w konkursach szkolnych i poza szkołą
 • obiady, pomoc materialną i stypendia socjalne oraz naukowe
 • wsparcie i fachową pomoc psychologiczną , pedagogiczną, logopedyczną
 • nagrody dla najlepszych uczniów
 • zagospodarowanie czasu wolnego "Sportowe Soboty"

Oferujemy

 • systematyczną diagnozę uzdolnień i zainteresowań uczniów
 • naukę języka obcego w wymiarze 2-3 godzin tygodniowo
 • pomoc i wsparcie dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • zajęcia z doradcami do spraw uzależnień
 • opiekę trenerów tenisa stołowego i koszykówki
 • opiekę pielęgniarki i logopedy
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • ścisłą współpracę z Grupą Prewencyjnego Wsparcia

Posiadamy

 • czyste, jasne, zadbane dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • świetlicę szkolną ( dostępną od godz.7.00- do 17.00) z atrakcyjną ofertą zajęć dla dzieci
 • wyremontowaną salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym
 • stołówkę ze smacznymi, tanimi obiadami
 • pracownię komputerową z całodobowym dostępem do Internetu
 • specjalistów do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • nowoczesne pomoce naukowe
 • bibliotekę z czytelnią z bogatym księgozbiorem

Wspólnie

 • uczymy się
 • bawimy
 • świętujemy
 • troszczymy się o swoje zdrowie
 • poznajemy swoją Małą Ojczyznę
 • rozwijamy talenty i zainteresowania
 • zwiedzamy Dolny Śląsk
 • spędzamy wolny czas
 • wymieniamy się pomysłami

Mocne strony szkoły

MOCNE STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 107 WE WROCŁAWIU

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Starannie prowadzona dokumentacja nadzoru pedagogicznego.
 • Prowadzenie wewnątrzszkolnych badań w różnych obszarach działalności szkoły.
 • Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
 • Udział uczniów w konkursach i ich osiągnięcia.
 • Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych, propagowanie sportu szkolnego.
 • Promocja szkoły w środowisku.
 • Polityka kadrowa szkoły.
 • Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
 • Dbałość o estetykę i wystrój szkoły.
 • Działania szkoły na rzecz doposażenia biblioteki szkolnej.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Szkolny System informacji
 • Baza danych o działalności szkoły.
 • Zajęcia pozalekcyjne.
 • Działania nauczycieli na rzecz wyposażenia uczniów w wartości uniwersalne.
 • Działania opiekuńcze na rzecz uczniów- pomoc dzieciom z rodzin najuboższych.
 • Szkolne programy profilaktyczne.
 • Organizacja kształcenia sprzyjająca rozwojowi uczniów.
 • Jakość kształcenia poparta wynikami sprawdzianów zewnętrznych.

Źródło "Raport mierzenia jakości pracy SP107 we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2005r.

 • Mocne strony szkoły w obszarze wspierania uzdolnień:
 • Integracja zespołu nauczycieli
 • Twórczy, zaangażowani w Program matematycy
 • Znajomość problematyki uzdolnień przez dyrekcję i nauczycieli
 • Pełna akceptacja działań szkoły przez rodziców
 • Uczniowie lubiący się uczyć
 • Trafna diagnoza na wejściu, w trakcie i na koniec etapu edukacyjnego
 • Bardzo dobry klimat szkoły sprzyjający rozwojowi ucznia
 • Liczne, dostosowane do potrze, zajęcia pozalekcyjne
 • Dobra baza do prowadzenia zajęć wyrównawczych i terapeutycznych
 • Współpraca z rodzicami
 • Bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci
 • Zaangażowanie pedagoga szkolnego w realizacje programu wspierania uzdolnień

Źródło: Komisja Akredytacyjna Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia- 12 maja2005 r.

 

 
 

caly wroclaw_czyta_dzieciom    turystykakid szkola promujaca_zdrowie       smieci        dswu     sowa  nakretki