„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

krasnal

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

bip logo pomn1 grad

Odwiedza nas 314 gości oraz 0 użytkowników.

*** PRZYPOMINAMY O NOWYM NR TELEFONU: 71 798 68 37, fax 798 43 37 *** 14.04. - wtorek: 17.00 zebrania dla rodziców I-III, 17.00-19.00 konsultacje dla rodziców IV-VI ***

Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY -Małgorzata Zawilejska

Pn. - 8.00-14.15   (dyżur stołówkowy 12.25-12.55), (zajęcia indywidualne 13.00-13.45)

Wt. - 11.30-16.00   (dyżur stołówkowy 12.25-12.55)

Śr. - 8.00-13.00

Czw. - 10.00-16.00 (dyżur stołówkowy 12.25-12.55)

Pt. - 8.00-12.30

 

Psycholog

PSYCHOLOG SZKOLNY -Małgorzata Zawiejska

Pn. - 10.00-16.00

Wt. - 9.00-15.00   (Odyseja Umysłu kl. IV 13.30-14.30)

Śr. - 10.00-13.30

Czw. - 9.00-13.30   (Odyseja Umysłu kl.V 13.30-14.30)

Pt. - 10.00-15.00

 

Logopeda

LOGOPEDA - Aldona Waniowska

poniedziałek: 14.00-16.00
wtorek: 9.30-14.30
czwartek: 11.30-16.00
piątek: 10.00-16.00

Terapia pedagogiczna

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE - KLASY 1-3

 

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 1 A

wtorek 11.40-12.40 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 1 B

wtorek 12.50-13.50 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 1 C

poniedziałek 11.40-12.40 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 2 A

czwartek 11.40-12.40 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 2 B

środa 12.50-13.50 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 3 A, 3 C

poniedziałek 12.50-13.50 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 3 B

czwartek 12.50-13.50 gab. 44

Marta Osika

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE  - KLASY 4-6

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 4 A

poniedziałek 7.50-8.50 gab. 38

Joanna Kondracka

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 4 B, 4 C

czwartek 13.40-14.40 gab. 38

Joanna Kondracka

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE 5 A, 5 B

wtorek 13.40-14.40 gab. 38

Joanna Kondracka

 

Zadania

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

 Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań logopedy należy w szczególności:

 • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowyn uczniów;
 • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno -  pedagogicznej.

Do zadań terapeuty pedagogicznego (nauczyciela zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)  należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

caly wroclaw_czyta_dzieciom    turystykakid szkola promujaca_zdrowie       smieci        dswu     sowa  nakretki