„Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

krasnal

Kwiecień 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

bip logo pomn1 grad

Odwiedza nas 310 gości oraz 0 użytkowników.

*** PRZYPOMINAMY O NOWYM NR TELEFONU: 71 798 68 37, fax 798 43 37 *** 14.04. - wtorek: 17.00 zebrania dla rodziców I-III, 17.00-19.00 konsultacje dla rodziców IV-VI ***

ZASADY REKRUTACJI DO GIMNAZJUM
na rok szkolny 2014/2015

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015:

 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół przeprowadzają szkolne komisje rekrutacyjne, powołane przez dyrektorów tych szkół, uwzględniając zapisy art.20zb ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw oraz postanowienia wyżej wymienionego zarządzenia.
 • Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Ustalono następujące terminy rekrutacji do gimnazjów:

 • Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.
 • Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych: zgodnie z informacją uzyskaną w szkole.
 • Przeprowadzenie dodatkowego sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i klas sportowych: od 24 marca 2014 r. do 11 kwietnia 2014 r.
 • Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum: do 3 lipca 2014 r.
 • Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: do 7 lipca 2014 r.
 • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum: do 8 lipca 2014 r.
 • Jeżeli gimnazjum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor publicznego gimnazjum w uzgodnieniu z prezydentem miasta wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Konkursem organizowanym przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (spełniającym warunki określone w art. 20d ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy), którego laureaci są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego .gimnazjum jest Konkurs Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych ,,zDolny Ślązaczek"

Więcej informacji na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl

caly wroclaw_czyta_dzieciom    turystykakid szkola promujaca_zdrowie       smieci        dswu     sowa  nakretki